Aanwezig voor de FJPWB: De heren Carly Olivier en verontschuldigd de heer Riboux Pascal

Aanwezig voor de entiteit Vlaanderen : De heren Sunaert Christian en Straetman Marc

Secretaris: Jean-Marie Krikilion (zonder stemrecht)

De Heer Carly Olivier wordt als voorzitter verkozen.

Beroep aangetekend door de maatschappij van Isières tegen de sanctie uitgesproken door het Sportcomité van 05/10/22 voor de speler Aubert

Code 015 Geduw Boete van € 300 + schorsing voor 1 maand vanaf 30/04 tot 30/05/2023

Wedstrijd van Isières – Thieulain van 17/09/2022

  • Aanwezig: scheidsrechters Lysian Chavée & Mariaule Fabrice speler Aubert Valentin,secretaris Olivier Auglaire
  • De scheidsrechters Chavée en Mariaule herhalen nogmaals de gebeurtenissen zoals beschreven in het PV van het SC van 05/10/22. De Heer Chavée benadrukt er 1 tot 2 maal toe een lichte schouderduw te hebben gekregen, maar zeker geen slagen.
  • Speler Aubert Valentin bevestigt dat er in het tumult wel een lichte schouderduw kon geweest zijn maar dat het niet met opzet was en dat hij na de wedstrijd zijn excuses wou aanbieden maar dat dit onmogelijk werd door de aanwezigheid van de supporters.
  • De heer Auglaire Olivier vindt de sanctie met code 015 overdreven alsook de schorsing van een maand in de maand mei van het volgend jaar omdat er enkel een gele kaart werd uitgedeeld en dus code 013 van toepassing zou zij
  • De voorzitter benadrukt dat de scheidsrechter met een correct geldend bijkomend verslag uitleg geeft waarom hij enkel een gele kaart geeft maar rood mogelijk was .
  • Na beraad neemt de Voorzitter van de commissie het woord:

De voorzitter benadrukt nogmaals dat de commissies oordelen dat de scheidsrechters beschermd moeten worden en dat de beroepscommissie beslist de code 015 ook te weerhouden.
Maar omdat de speler nog nooit een sanctie heeft gekregen en dat hij zijn excuses heeft aangeboden wordt de schorsingsperiode aangepast, namelijk van 
15/04 au 15/05/2023. 15/04 tot 15/05/2023. Dit halveert de kampioenschap - en bekerwedstrijden waarbij de speler geschorst was. De andere sancties blijven behouden.

Sanctie vanaf heden:

149"Gele" kaart

Zodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor één kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart. Boete van € 25

Boete van € 25 015 Geduw

Boete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele schrapping

Boete van € 300 + schorsing voor 1 maand vanaf 15/04 tot 15/05 2023

Verplaatsing Scheidsrechter Chavée > 97km x2 x 0,417= €80,9: 3 = €26,97 Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule > 20 km x2 x 0,417=€16,68: 3 = €5,60

Totaal van €357,57

20u00: einde van de vergadering
Voor de beroepscommissie: Jean-Marie Krikilion Secretaris

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 24/10/22 in Buizingen
Comments are closed.