Aanwezig:Aanwezig: de heren Brunelle, , Dellaert, De Tant, Ergot, Famelart en Verhofstadt. De Heer Cassart via video conferentie

1) Goedkeuring van het PV van 27/09/2022

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Gouden Handschoen

De uitreiking van de Gouden Handschoen zal in het hotel Nivelles Sud (Van Der Valk) plaatsvinden op 12 november (zelfde locatie als vorig jaar).Voor de inschrijvingen werd er een link geplaatst op www.ballepelote.be.

Op de Facebook-pagina zal de top 5 van de genomineerden bekend gemaakt worden. NB: Een tweetalige voorstelling zal worden voorzien.

3) Resultaat versterkingen 2022 + bestelling 2023

Alle bestellingen en betalingen werden gecontroleerd en goedgekeurd. Bestelling 2023 werd uitgevoerd en de versterkingen zullen eerstdaags beschikbaar zijn.

4) De actuele evolutie van de nieuwe bal

We benadrukken nogmaals dat de huidige bal nog zal gebruikt worden in 2023.

De eerste exemplaren van de nieuwe bal (volwassen en jeugd) werden geleverd en getest. Na de resultaten van de eerste tests zullen er nog nieuwe aangepaste ballen worden besteld voor de jeugd en voor de volwassenen voor verdere testen.

5) WK in Spanje van 27/03 tot 1/04/2023

De officiële inschrijvingsformulieren werden opgestuurd door het CIJB. De nationale selectieheer zal de nationale selectie (heren en dames) maken op basis van de prestaties.

6) EK 2024 in België?

De eerste contacten met potentiële geïnteresseerde steden werden gelegd.

7) Schema kampioenschappen 2023

Een laatste aanpassing aan het schema werd goedgekeurd.
Kalenders zullen worden opgemaakt aan de hand van een geautomatiseerde module.

8) Varia

  • De voorzitter zal nog een nieuw voorstel uitwerken voor een geherstructureerde kaatsfederatie.
  • ErwordtookeenvoorstelbesprokenomeengezamenlijkeBekervanBelgiëteorganiseren voor de lagere reeksen. Nu bestaat er enkel de Beker in beide vleugels.

Er werd afgesproken een budget van € 1000 te voorzien voor de aankoop van scheidsrechtershirts.

  • 9) Volgend bestuursorgaan

11) Volgend bestuursorgaan

Volgende vergadering in Buizingen is gepland op 28/11/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering van de Sportcommisie van 05/10/22 om 19u in Buizingen
Comments are closed.