Handschoen controle

De pagina zal worden aangepast zodra de datums en locaties van de controles bekend worden

De volgende personen worden aangewezen voor de National 1 & 2 handschoencontroles zodra ze bevoegd zijn: 
Claude Dupuis, Fabrice Cassart, Thierry Paduart, Eric Van Nuffelen, Marcel De Tant, Johnny Dellaert et Jean-Marie Krikilion.

In elke regio worden minimaal 2 controles per week georganiseerd.

NL