Aanwezig voor de FJPWB: De heren Jean-Marie Dupont en Dimitri Godart

(vervanger van de Heer Chavée Guy)

Aanwezig voor de entiteit Vlaanderen : De heren Guido Nelis en Johny Van Eesbeeck

Secretaris: Jean-Marie Krikilion (zonder stemrecht)

Dimitri Godart wordt als voorzitter verkozen

1) Tristan Gauquier & Degransart Pierre – beledigingen (Wedstrijd Fontaine – Blicquy van 10/09/22)

 • Aanwezig: Scheidsrechter Dusépulchre Patricia Speler: Tristan Gauquier
 • Afwezig: Speler Pierre Degransart (zonder te verwittigen)
 • De Scheidsrechter Dusépulchre Patricia geeft een verslag van de beledigingen tijdens de wedstrijd Fontaine-Blicquy alsook na de wedstrijd in de kantine van Fontaine. Ze bevestigt nogmaals de verschillende beledigingen geuit tegenover een speler van Blicquy alsook tegen de bestuursleden van het FJPWB en het NK-FNJP
 • De heer Gauquier nuanceert het verhaal van mevrouw Dusépulchre tijdens de wedstrijd, maar bevestigt wel de beledigingen geuit na de wedstrijd.

• Na beraad neemt de commissie de volgende sanctie:

Voor Speler Gauquier Tristan de volgende codes met bijhorende straf

014 Beledigingen of bedreigingen
Boete van € 150 
+ schorsing van drie maanden met uitstel tot 30/09/2023 + verplaatsingsonkosten van scheidsrechter van 97km x2 x 0,417=€80,9:2 = 40,45 euro Totaal van €190,45

Voor Speler Degransart Pierre de volgende codes met bijhorende straf

005 Laattijdig antwoorden aan bondsbesturen, laattijdig overmaken van documenten of geen gevolg geven aan oproepingen uitgaand van een bondsinstantie

Boete van € 50
014 Beledigingen of bedreigingen

Boete van € 150 + schorsing van drie maanden met uitstel tot 30/09/2023 + verplaatsingsonkosten van scheidsrechter van 97km x2 x 0,417=€80,9:2 = 40,45 euro 80,9:2 = 40,45 euro Totaal van €240,45

2) Wedstrijd van Isières – Thieulain van 17/09/2022

Aanwezig: Scheidsrechters Lysian Chavée & Mariaule Fabrice
Spelers: Aubert Valentin, Leleux Claude en Scarsez Jonas

Secretaris van Isières : Olivier Auglaire

NB: Voor het incident met de Heer Aubert Claude waarvan sprake in het aanvullend verslag van de heer Chavée , oordeelt het SC dat het CNA dit intern dient te bespreken.

De Scheidsrechter Chavée geeft nogmaals een relaas van de gebeurtenissen in de wedstrijd op de stand van 7-12. Bij een spelfase verplaats ik mij in de richting van de bal, maar plotseling is er een speler van Isières die zich voor mij komt zetten. Ik heb niet meer de tijd om me te verplaatsen en de actie is voorbij. Ik kan onmogelijk zien waar de bal naartoe is gegaan. Fabrice Mariaule staat achter de spelfase en vertrouwt dus op mijn beslissing om een kaats te tekenen, maar Isières eist een 15.

Op dat moment geeft Valentin Aubert mij een schouderduw. In eerste instantie, om de zaken niet op de spits te drijven, doe ik alsof er niets gebeurd is en blijf ik bij mijn beslissing. Terzelfdertijd komen ook Claude Leleux en Jonas Scarcez voor mij staan en beginnen ze ook van hun neus te maken. Valentin Aubert duwt mij nog een tweede keer met de schouder. Ik geef hem een gele kaart hoewel ik hem een rode had moeten geven, maar ik wou niet overdrijven in de hoop dat iedereen wat zou kalmeren. De wedstrijd wordt iets later beëindigd. Op dat moment begint Jonas

tegen mij te roepen door me te beledigen en zijn handschoen met geweld voor mijn voeten te gooien. Ik heb dan aan Fabrice gezegd “ik ga hem een rode kaart geven”. Jonas en Claude Leleux werden dan nog woester en gewelddadiger, ze waren enorm bedreigend. Het was Fabrice die Claude Leleux op energieke wijze heeft verwijderd. De woorden van Claude Leleux en Jonas waren de volgende “Wat!! Wat wil je doen??? Wat is er” op een arrogante toon en dit gevolgd door enkele beledigingen. De scheidsrechter Mariaule bevestigt dit verhaal. De heer Chavée meldt nog dat hij even schrik had na de wedstrijd en dat hij onder begeleiding naar de kleedkamer gebracht werd.

 • Speler Aubert Valentin (in aanwezigheid van de Heer Auglaire) bevestigt dat er wel woorden zijn geweest maar dat hij geen schouderduw heeft uitgedeeld. De heer Auglaire deelt ook mede dat er geen geduwd geweest is en benadrukt ook het belang van deze wedstrijd alsook het resultaat op dat ogenblik.
 • Speler Scarsez Jonas (in aanwezigheid van de Heer Auglaire) geeft de gebeurtenissen en de woordwisseling toe maar benadrukt dat er geen geduw is geweest.
 • Speler Leleux Claude (in aanwezigheid van de Heer Auglaire) geeft ongeveer eenzelfde verhaal als de heer Scarsez.
 • De heer Auglaire bevestigt ook de begeleiding van de scheidsrechters na de wedstrijd en het feit dat hij aan zijn spelers ook had gevraagd om hun excuses aan te bieden aan de scheidrechters, maar dat dit niet meer kon door het tumult met de nog aanwezige supporters.
 • Na beraad neemt de commissie de volgende sanctie:
 • Voor Speler Aubert Valentin de volgende codes met bijhorende straf 149"Gele" kaartZodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor één kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart. Boete van € 25Boete van € 25 015 GeduwBoete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele schrapping

Boete van € 300 + schorsing voor 1 maand vanaf 30/04 tot 30/05 2023 Verplaatsing Scheidsrechter Chavée > 97km x2 x 0,417= €80,9: 3 = €26,97

Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule > 20 km x2 x 0,417=€16,68: 3 = €5,60

Totaal van €357,57

NB: De maatschappij van Isières en met name de heer Auglaire Olivier heeft op 06/10 beroep aangetekend tegen deze beslissing.

Voor Speler Scarcez Jonas de volgende codes met bijhorende straf

013 Onbehoorlijk gedrag / Onsportief gedrag

Boete van € 50 + schorsing van zeven dagen tot één maand

Boete van €50 + schorsing van zeven dagen met uitstel tot 30/09/2023 Verplaatsing Scheidsrechter Chavée > 97km x2 x 0,417=€80,9: 3 = €26,97 Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule > 20 km x2 x 0,417=Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule >20 km x2 x 0,417=€16,68: 3 = €5,60 Totaal van €82,57

Voor Speler Leleux Claude de volgende codes met bijhorende straf

013 Onbehoorlijk gedrag / Onsportief gedrag

Boete van € 50 + schorsing van zeven dagen tot één maand

Boete van €50 + schorsing van zeven dagen met uitstel tot 30/09/2023 Verplaatsing Scheidsrechter Chavée > 97km x2 x 0,417=€80,9: 3 = €26,97 Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule > 20 km x2 x 0,417=Verplaatsing Scheidsrechter Mariaule >20 km x2 x 0,417=€16,68: 3 = €5,60 Totaal van €82,57

NB: Na een woordewisseling na de zitting met deze speler heeft de SC unaniem beslist de schorsing met uitstel aan te passen naar een effectieve schorsing van een 7 dagen en dit van 01/06 tot 07/06 2023.

3) Kampioenschap van België: wedstrijd van Berzée – Jemelle van 10/09/2022 in Buggenhout

 • Afwezig: Scheidsrechter De Winne M (in laatste instantie weerhouden door professionele werkzaamheden)
 • Aanwezig: Speler Devresse Gary Speler: Polome Ludovic
 • Het SC heeft tijdens de sessie telefonisch contact opgenomen met de Scheidsrechter De Winne Mario, die zijn bijkomend verslag nogmaals bevestigt, met name het volgende:
 • Bij de stand 6-6 (15-15) geef ik een gele kaart aan de speler Polome Ludovic (Die mijn beslissing niet kon aanvaarden) wegens geduw van de speler tegen mijn lichaam. Waarop de speler mij daarna nogmaals ging beledigen en bedreigen en waarop ik dezelfde speler nog een bijkomende rode kaart had gegeven.
 • Onmiddellijk na het einde van de wedstrijd kreeg ik een duw van de speler Devresse Gary (kapitein van Jemelle) waarop ik deze speler ook een gele kaart gaf. Hierop gaf deze speler me terug een forse duw met verbaal geweld en beledigingen erbovenop, waarop ik prompt deze speler ook een rode kaart gaf. Deze man gaf mij daarop een harde schop op mijn scheenbeen waardoor ik wankelde en op de grond viel.
 • Speler Polome Ludovic bevestigt zijn aantijgingen t.o.v. de heer De Winne geuit tijdens de wedstrijd niet, maar ontkent wel dat hij de scheidrechter heeft geduwd.
 • Speler Devresse Gary bevestigt ook zijn beledigingen ook t.o.v. de heer De Winne geuit tijdens de wedstrijd, maar ontkent dat hij de scheidrechter heeft geduwd. Hij geeft de schop wel toe omdat hij naar de scheidrechter rende en dat hij zijn evenwicht verloor op de natte grond en zo onvrijwillig zijn been raakte en hem zelf daarna terug hielp om recht te staan. Na beraad neemt de commissie de volgende sanctiesNa beraad neemt de commissie de volgende sanctie:Voor Speler Polome Ludovic de volgende codes met bijhorende straf149"Gele" kaartZodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor één kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart. Boete van € 25Boete van € 25 150"Rode" kaartBij elke "rode" kaart, onmiddellijke uitsluiting van de speler + geldboete van € 50 + definitieve schorsing voor een kampioenschapswedstrijd Boete van € 50

page5image25436800page5image25437952

Boete van € 50 015 Geduw

Boete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele schrapping

Boete van € 300 + schorsing voor 1 maand vanaf 30/04 tot 30/05 2023

Totaal van €375

Voor Speler Devresse Gary de volgende codes met bijhorende straf

149"Gele" kaart

Zodra een speler twee "gele" kaarten opgelopen heeft, wordt hij automatisch definitief geschorst voor één kampioenschapswedstrijd + geldboete van € 25 per gekregen gele kaart. Boete van € 25

Boete van € 25 150"Rode" kaart

Bij elke "rode" kaart, onmiddellijke uitsluiting van de speler + geldboete van € 50 + definitieve schorsing voor een kampioenschapswedstrijd Boete van € 50

La même sanction s’appliquera pour les joueurs alignés comme « remplaçant »

053 Kapitein die weigert het scheidsrechtersverslag te ondertekenen Boete van € 50

Boete van € 300 + onmiddellijke schorsing + schorsing voor 1 maand tot twee jaar + eventuele schrapping
Boete van € 300 + schorsing voor 1 maand vanaf 30/04 tot 30/05 2023page6image25186240page6image25187200

Totaal van €425 

21h45: einde van de vergadering

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 05/09/22 in Buizingen
Comments are closed.