Aanwezig: De heren Krikilion Cassart, Ergot, Brunelle, Famelart, Verhofstadt en

De Tant

Verontschuldigd:: Dellaert

1) Goedkeuring van het PV van 19/04/2022 

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Zaak Hamme-Zogge (Speler Musch)

• De zaak Hamme-Zogge werd besproken en er werd beslist dat, in afwachting van de uitspraak van het B.A.S., de reglementen worden toegepast, met name: “Maatschappij die een niet gekwalificeerde speler opstelt”

3)Sponsors & Partners

Op tornooien en grote prijzen zal de zichtbaarheid van onze sponsors en partners worden benadrukt.

4) Community manager onder vrijwillligerscontract

Om onze communicatie te verbeteren op de sociale media zal er een vacature worden uitgeschreven op basis van een vrijwilligerscontract.

5) Brief Jacky Genbauffe

• In plaats van verplaatsingsvergoedingen te betalen per scheidsrechtercontrole zal er nu een vaste vergoeding per controle worden toegekend.

6) Regularisatie van handschoen voor de lagere reeksen

• Bij de finales van het Belgisch kampioenschap in Bevordering en in Lagere zullen de handschoenen type 2017, 2018 en 2019 worden toegestaan..

7) Nieuwe datum AV

• De nieuwe datum voor de Algemene vergadering wordt vastgelegd op 26/06 om 10u30..

8) Varia

Een voorstel van de heer Cassart om het systeem van een gemeenschappelijk abonnement te hanteren om zo de kosten te drukken wordt goedgekeurd..

De maatschappij van Morville zal de Nationale dag van de Miniemen organiseren op zaterdag 25 juni 2022.

Bij een breuk van een handschoenversterking zal de NK-FNJP de herstellings- of vervangingskosten niet terugbetalen.

De steun van het BOIC van €2000 werd gestort.

Het voorstel van CIJB aan NK-FNJP voor de organisatie van WK 2023 in België wordt in beraad genomen.

11) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering in Buizingen is gepland op 22/06/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 19/04/22 in Buizingen