Aanwezig voor de FJPWB De heren Jean-Marie Dupont en Guy Chavée

Aanwezig voor de entiteit Vlaanderen De heren Guido Nelis en Johny Van Eesbeeck

Secretaris: Jean-Marie Krikilion (zonder stemrecht)

Guido Nelis wordt als voorzitter verkozen

Wedstrijd Ogy – Wieze van 10/07/22 - Beledigingen aan scheidsrechter Colle Thierry

Aanwezig: Scheidsrechter Colle Thierry
Voor Ogy de afgevaardigde: Cornette Jacques

De heer Colle bevestigt nogmaals zijn verhaal beschreven in het bijkomend verslag van beledigingen van de supporters tijdens de eerste helft van de wedstrijd, alsook de incorrecte houding van de afgevaardigde Cornette Jacques.

De heer Cornette nuanceert het verhaal en vindt dat de scheidrechter overdrijft.

Na beraad neemt de commissie de volgende sanctie:

Pour le délégué Jacques Cornette

Code 013 Onbehoorlijk gedrag/ Onsportief gedrag

Boete van € 50 + Schorsing van zeven dagen met uitstel tot 30/09/2022

Voor Ogy (gedrag supporters)

148 Onsportief gedrag van de supporters van een maatschappij

Boete van € 250

+ verplaatsing scheidsrechter Colle 65km x2= 130x0,417= €54,21 €54,21

2) Wedstrijd van Ogy – Galmaarden van 21/07/2022 (scheidsrechter Mariaule)

Scheidrechter afwezig voor deze wedstrijd.

Na beraad neemt de commissie de volgende sanctie

Boete van € 50

3) Boetes tot op heden

 • Amende- Boete 2022-01 Code 101 GEUNENS Marvin Avec sursis jusqu’au 30/09/22 – 10€
 • Amende- Boete 2022-02 Code 64 Verkoelen Jonas Met uitstel tot 30/09/22 20€
 • Amende- Boete 2022-03 Code Flores Santini 111 Ter 50€
 • Amende- Boete 2022-04 Code 149 – 013 (code 013-Avec sursis jusqu’au 30/09/22 25€+ déplacement arbitre €48,20 = 73,20€
 • Amende- Boete 2022-05 Code 149 Schmit Corentin 25€
 • Debours – Vergoeding 2022-06(Pironchamps -arbitre visiteur) 40€
 • Amende- Boete 2022-07 Montroeul Code 80(Forfait CB U13) 400€
 • Amende- Boete 2022-08 Warnant Code 43-50-64 110€
 • Amende- Boete 2022-09 Aisemont Code 79 (Forfait tournoi Mt-Gauthier)(pas de F16) ) 00€
 • Amende- Boete 2022-10 Brussegem Admin Boete 25€
 • Amende- Boete 2022-11 Code 149 Lamarche Steve 25€

o 20h30: fin de la réunion

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 19/04/22 in Buizingen