Aanwezig: De heren Krikilion, Dellaert, Cassart, Ergot, Brunelle, Famelart,

Verhofstadt en De Tant

1) Goedkeuring van het PV van 22/03/2022

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Toewijzing Finale Beker van België

• Bij het secretariaat is geen enkel schriftelijk bod aangekomen, enkel de maatschappij van Acoz was aanwezig en heeft een bod gedaan. De maatschappij van Acoz kreeg dus de organisatie van de Finaledagen toegewezen.

3)Financiering van de lopende projecten

De voorzitter bedankt alle vertegenwoordigers van de Vleugels en de entiteiten voor hun aanwezigheid.

De voorzitter geeft een opsomming van projecten waarbij hij financiële ondersteuning vraagt. Uit reacties van de aanwezigen is gebleken, dat er momenteel geen draagvlak voor is en dat het enig belangrijk project waarbij ze financieel willen investeren de ”bal” is. De voorzitter benadrukt dat nu al nieuwe inspanningen voor de nieuwe bal worden gedaan en dat er in het budget van dit jaar €8000 wordt voorzien. Er wordt benadrukt dat deze wordt voorzien voor het seizoen 2024. De aanwezigen benadrukken dat ze er zoveel mogelijk info over de verdere ontwikkelingen willen ontvangen.
Na het seizoen zal er een nieuwe gezamenlijke vergadering worden voorzien.

4) Brochure 2022

• Deze werd verdeeld onder de aanwezige leden voor verdere verdeling aan hun respectievelijke ploegen.

5) Budget 2022

• Het budget 2022 werd lichtjes aangepast en goedgekeurd.

6) Brief Everest (Unique4Sports)

• De vereffenaar van het bedrijf “Unique4Sports BV meldt dat de openstaande factuur nog niet moet betaald worden.

7) Contract kledij

• Bij nazicht van de offertes wordt er gekozen voor de Firma”JAKO” .

8) Covid 19

• Tot onze spijt kan dit ook dit jaar spijt nog altijd voor problemen zorgen: Een wedstrijd zal enkel worden verplaatst als er minstens 2 spelers besmet zijn.
Het bewijs van de besmetting dient verstuurd te worden naar: info@nk-fnjp.be

9) Varia

De heer Cassart zal de beker meebrengen voor de Super Cup.in Ronse.

De stemming voor de Gouden Handschoen zal worden voorbereid.

Nieuwe digitale toegangskaart via smartphone kunnen geldig getoond worden als gratis toegangsbewijs.

Enkele ploegen van de Entiteit Vlaanderen hadden voorstellen voor de koepel

  • Kan men op het scheidsrechtersblad in de N3 7 spelers zetten? Daar werd er negatief op geantwoord.
  • Ook op een voorstel om 2 vervangingen toe te laten per wedstrijd werd negatief geantwoord
  • Als een speler gekwetst is van de 1ste ploeg, kan hij bij herstel herbeginnen in de 2de ploeg (een paar wedstrijden) om terug in het kaatsritme te komen? Het antwoord is “Neen”
  • Een vraag voor ingangskaarten voor de begeleiders in de N3 zoals voorzien in de N1&N2 wordt aan FJPWB overgemaakt

10) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering in Buizingen is gepland op 17/05/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 19/02/22 in Buizingen
Comments are closed.