Aanwezig: De heren Krikilion, Dellaert, Cassart, Ergot, Brunelle, Famelart,

Verhofstadt en De Tant

1) Vergadering met de toernooiorganisatoren

De Voorzitter verwelkomt alle toernooiorganisatoren en verontschuldigt zich voor de laattijdige vergadering, maar legt uit dat dit door de drukke agenda van het bestuur niet vroeger kon. Alvorens het woord te laten aan de organisatoren vermeldt de voorzitter dat:

 • Voor de vereenvoudiging van de taks op de organisatie men €120 per organisatie dag zal aanrekenen
 • Hij na de vergadering een voorstel van een leverancier van grote schermen zal uitdelen, waarbij het scherm voor een bedrag van € 600 en voor de duur van een week (geleverd en terug opgehaald) kan gehuurd worden. Dit ten einde de sponsors een betere zichtbaarheid te geven.
 • Info schermen: :
  – 4450 euro inclusief groot scherm voor een week, 2 luidsprekers, versterker en microfoon om op te halen en het terug brengen naar Soignies.
  600 euro inclusief groot scherm voor een week, 2 luidsprekers, versterker en micro levering, installatie en montage en recuperatie van de apparatuur inbegrepen.

Volgende opmerkingen van de organisatoren:

 • De maatschappij van Herdersem zal het toernooi van Aalst dit jaar organiseren en zal dus ook plaatsvinden in Herdersem (deelgemeente van Aalst). Het is de bedoeling dat ze dit ook de komende jaren zullen blijven organiseren.
 • Op de vraag om een verplichting te eisen voor de deelname van alle ploegen uit de Nationale 1 aan alle toernooien wordt negatief geantwoord.
 • Op de vraag van de afschaffing van de organisatietaks antwoordt het bestuur, dat dit niet kan maar men hoopt door het aantrekken van nieuwe sponsors dit ooit te kunnen te verminderen. In dat verband vraagt de maatschappij van Mont-Gauthier of zij toch geen vermindering kan ontvangen omdat zij maar 6 ploegen van N1 kan opstellen op hun toernooi; (dit wordt op de volgende vergadering van het BO besproken)
 • Enkele organisatoren klagen dat sommige uitgenodigde ploegen niet antwoorden op hun vraag voor deelname aan hun toernooi. Voor volgende seizoenen zal het bestuur daar een antwoordplicht voor uitwerken.
 • De organisatoren van de “Tilbruck” benadrukken nogmaals hun ongenoegen over de volgorde van de tornooien. De organisatoren van Maubeuge benadrukken dat zij door verschillende activiteiten in de stad hun datum niet kunnen verplaatsen. Het bestuur benadrukt dat de”Tilbruck” vanaf 2024 hun toernooifinale opnieuw op de laatste zaterdag van juli zal kunnen plaatsvinden. Elke tornooiorganisator krijgt een weeknummer toegewezen.
 • Het bestuur deelt ook mee dat er bij de finaledagen 2 scheidsrechters klasse 1 aanwezig zullen zijn, en voor de selectie wedstrijden, een klasse 1 scheidsrechter zal bijgestaan worden door een kandidaat (klasse1). (Dit in samenspraak met de organisatoren)

De voorzitter betuigt nogmaals zijn dank voor het verloop van deze vergadering.

2) Vergadering met de handschoen fabrikanten

 • Met uitzondering van “Clement Jonathan”, verontschuldigd, zijn alle fabrikanten aanwezig.
 • Op de vraag van het bestuur welke mogelijke aanpassingen er nodig zijn voor de handschoen 2023 zijn de volgende reacties :
  Eerst een nieuwe” bal” is een unanieme reactie van de fabrikanten. Daarna kunnen er grotere aanpassingen gebeuren aan de handschoenen, waarbij het bestuur er op benadrukt dat ze er al mee bezig zijn, maar dat dit nog niet voor 2023 zal zijn.
  Na onderlinge gesprekken met de fabrikanten is gebleken dat de hoogte van het vingerkootje kan teruggebracht worden naar 1cm in plaats van nu 2 cm. Ook het gaatje naast de handpalm kan verdwijnen.
  - Ook geven sommige fabrikanten toe, dat op vraag van de spelers creatief wordt omgegaan met actuele richtlijnen van de handschoen.
  In dat verband meldt het bestuur dat er vanaf volgend jaar geen voorafgaande controles zullen gebeuren en dat fabrikanten zelf en met onderling akkoord van de speler de handschoen zal aanmelden. Voor de controles op het terrein zal het bestuur op zoek gaan naar een extern bedrijf.
 • De fabrikanten zullen elk een afgesproken model uitwerken en voor deze prestatie krijgen de fabrikanten elk 1 (+ 2 andere versterkingen) gratis.

3) Varia

Geen

4) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering in Buizingen is gepland op 22/03/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 11/02/22 (Digitaal)
Comments are closed.