Aanwezig: De heren Krikilion, Dellaert, Cassart, Ergot, Brunelle, Famelart,

Verhofstadt en De Tant

1) Goedkeuring van het PV van 11/01/2022

Het PV wordt unaniem goedgekeurd. (enkel datum aanpassing Super Cup jeugd in Ottignies moet worden aangepast).

2) Bilan 2021 en Budget 2022

Voor de volgende vergadering voorzien op 19/02 zal de Heer Cassart de bestanden doorsturen, zodat hij ze dan nader kan toelichten op deze vergadering.

3) Partnerschap (Groot) Scherm

Met de leverancier van grote schermen werd er een akkoord gemaakt waarbij het scherm voor een bedrag van € 600 en voor de duur van een week (geleverd en terug opgehaald) kan gehuurd worden. Dit ten einde de sponsors een betere zichtbaarheid te geven.

4) Kampioenschappen van België

Voor de reeksen van Nationale 3 en Bevordering zijn de winnaars van de finales kampioen van België.

Voor de lagere reeksen alsook voor de jeugd zullen de winnaars van elke reeks een finalewedstrijd spelen volgens loting.

Alle schildjes en vaantjes voor zowel de NK-FNJP, FJPWB en de Entiteit Vlaanderen zullen na een aanbesteding bij eenzelfde fabrikant worden ontwikkeld en besteld.

5) Tornooien

Om de facturatie te vereenvoudigen zal men €120 per organisatie dag aanrekenen

Een vergadering met de organisatoren is voorzien op 19/02 om 10u15.

6) Anonieme brief

Het bestuur van het NK-FNJP zal zich solidair opstellen bij de eventuele sancties en beslissingen van de FJPWB naar aanleiding van de anonieme brief van 31/12/2021.

7) Barema’s 2022

Alle barema’s zijn goedgekeurd.

Ter compensatie van de extra €10 voor de scheidsrechtervergoeding (zie PV 20/09/21) zal de NK-FNJP eind april €150 storten aan alle ploegen van N2.

8) Varia

Er werd nota van genomen dat de wedstrijd van 07/08/22 Ogy – Kerksken op het terrein in Flobecq (Vloesbergen) zal plaatsvinden omwille van de onbeschikbaarheid van het terrein van Ogy

De heer Ledegen Wilfried stopt met zijn activiteiten als handschoenfabrikant. De waarborg wordt teruggestort.

• Lfabrikant laat de laatste aanpassingen uitvoeren aan de werpmachine.

De Nationale Loterij bevestigt de financiële steun voor dit jaar.

Er wordt nogmaals contact gezocht met de kledingfabrikant Jartazi.

Vanaf 15/04/22 dienen alle handschoencertificaten in orde te zijn.

11) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering in Buizingen is gepland op 19/02/2022 om 10u00.

volgend op
10/01/22 – Réunion de l‘ Organe d’administration Buizingen
Comments are closed.