Aanwezig: De heren Krikilion, Dellaert, Cassart, Ergot, Brunelle, Verhofstadt en De Tant

Verhofstadt en De Tant

Verontschuldigd: Famerlart

1) Goedkeuring van het PV van 13/12/2021

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Werking CNA

De Heren Fabian Peltier en Jacky Genbauffe werden uitgenodigd ter bespreking van dit punt. De Heer Genbauffe geeft een verslag van de werking van het voorbije seizoen. Na bespreking werd in samenspraak overeengekomen dat:

De heren Genbauffe en Peltier nauwer dienen samen te werken.

Een samenwerking nodig is met alle scheidsrechtersaanduider

Controles voorzien moeten worden van scheidsrechters in de lagere reeksen.

Een regelmatige rapportering van de controles moet gebeuren.

Een budget dient worden voorzien

Een nieuwe klasse indeling (A, B en C) van de scheidsrechters zal worden opgemaakt eind dit jaar.

3) Nationale ploegen

Voor dit onderwerp werden de Heren Pierre Broncard en Guy Faignart uitgenodigd. Een positieve debriefing van het voorbije EK van de jeugd in Nederland werd gegeven door de Heer Bronchart met als gevolg dat de aandacht werd gevestigd op de volgende punten:

Trainingen: 1x per maand voorzien voor de Jeugd en de Volwassenen.

• Kledij: Een set met alle maten zal worden voorzien.

Budget: Een budget voor huur van de zalen en vergoeding begeleiders zal woorden voorzien.

  • Uitnodiging door Nederlandse Kaatsbond: hoewel we deze internationale wedstrijden genegen zijn kunnen we niet ingaan op de aanvraag om een oefenwedstrijd te spelen in Wommels op vrijdag 1 juli
  • Onze Federatie is voorstander en dit in samenspraak met het CIJB om een jaarlijks weerkerend een weekend te voorzien voor een landentoernooi Llargues.

4) Jeugd ‘Nationale dagen en Beker van België’

De volgende datums werden goedgekeurd.

Nationale dagen
U16 Miniemen op 25/06 – Entre-Sambre-et-Meuse
U13 Pupillen 1 op 21/07 – Haine et Senne
U13 Pupillen 2 op 20/08 – Sambre-Dyle

Finales Bekers van België
U19 Kadetten op 13/08 – Vlaanderen
U16 Miniemen op 30/07 – Hainaut Occidental
U13 Pupillen op 06/08 – Dinamo

Andere organisaties
• Super Cup Selectie vleugels kadetten op 30/04 – Ronse? (Neen)
• Super Cup Miniemen en kadetten op 24/09 – Ottignies?
• Brussel op 24/07 Miniemen

Geboortejaren in de reeksen ‘jeugd’ voor het seizoen 2022
• U19 Kadetten: 2004 - 2005 – 2006
• U16 Miniemen: 2007 - 2008 – 2009
• U13 Pupillen: 2010 - 2011 – 2012
• U10 Prepupillen: 2013 - 2014 - 2015 – 2016 - 2017

5) Handschoencontroles

In alle regio’s worden controleurs aangeduid en eerstdaags zullen datums worden voorzien.

6) One Wall Belgisch Kampioenschap

De Heer Sébastien Potiez coördineert deze organisaties in Huisignies (12&13 februari), Hamme (5&6 maart) en Anhée (?). Hij zal een link aanmaken voor de inschrijvingen van het Belgisch Kampioenschap One Wall op “Tournify”

7) Toernooien

Een vergadering met de toernooiorganisatoren wordt voorzien op zaterdag 19 februari 2022 om 10u15 in Buizingen.

8) Handschoenversterkingen 2023

Voor de bespreking van het lastenboek voor de handschoen 2023 wordt een vergadering met de handschoenfabrikanten voorzien op zaterdag 19 februari 2022 om 11h30 in Buizingen.

9) Nieuw Logo & budget Facebook booster

Logo: er was een online bevraging met een 10-tal voorstellen. Na enkele aanpassingen werden er 3 weerhouden met de meeste stemmen en met een meerderheid van stemmen werd er een logo weerhouden (zie bovenaan dit verslag)

Een budget van ongeveer € 200 wordt voorzien voor het promoten van Facebook artikelen.

10) Statuten

Na concertatie werd unaniem besloten dat het “Art.10” niet wordt aangepast en behouden blijft zoals beschreven in de huidige nog actieve statuten zijnde:

Art. 10.Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid, van stemmen van elke vleugel.

De statuten zullen ter akkoord van alle vleugels worden voorgelegd bij de volgende algemene vergadering.

11) Varia

Bij de Nationale Lotterij werd aanvraag voor de subsidies ingediend. Ook werd besproken of deze subsidie verhoogd kan worden.

De prijs van de ballen blijft ongewijzigd (€3).
Bespreking Bilan 2021 en het budget 2022 wordt voorzien bij de volgende vergadering.
Dasset Greg stopt met zijn activiteiten als handschoenfabrikant. De waarborg wordt teruggestort.
De onkostennota van de heer Eric Van Nuffelen zoals besproken in de vorige vergadering blijft weerhouden.

11) Volgend bestuursorgaan

De volgende (digitale) vergadering is gepland op 10/02/2022 om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 13/12/21 in Buizingen
Comments are closed.