Aanwezig:De heren Krikilion, Dellaert, Verhofstadt, Cassart, Ergot, en Brunelle

Verontschuldigd: Famelart en De Tant

1) Goedkeuring van het PV van 25/10/2021

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2 ) Organisatie Gouden Handschoen

• In aanwezigheid van De heren Paul & Domique Anciau en Eric De Boer worden de resultaten van de verschillende stemrondes (van de media en de NK-FNJP) naast elkaar gelegd met dit als resultaat:

• Gant d’Or
– Dupont Dimitri | 216 stemmen
– Nantel Nicolas | 140 stemmen
– Becq Nicolas | 137 stemmen
– Dumoulin Guillaume | 57 stemmen
– De Moor Ese | 43 stemmen

• Sifflet d’Or
– Charlot Xavier | 153 stemmen
– Mariaule Fabrice | 69 stemmen
– Brunelle Thierry | 68 stemmen
– Cassart Rudy | 43 stemmen
– Chavée Lysian | 21 stemmen

• Beste jongere
– De Moor Ese | 192 stemmen
– Roger Adrien | 103 stemmen
– Scarcez Jonas | 58 stemmen
– Willaert Tanguy | 52 stemmen
– Aubert Valentin | 36 stemmen

Beste koordspeler
– Monniez Christophe | 145 stemmen
– Vandenabeele Kévin | 84 stemmen
– Dochier Benjamin | 77 stemmen
– Aubert Valentin | 36 stemmen
– Willaert Tanguy – 26 stemmen

• Fair Play
– Lecoq Rodrigue | 126 stemmen
– Raguet Renaud | 118 stemmen
– Famelart Damien | 84 stemmen
– Masure Julien | 64 stemmen
– Devos Steve | 55 stemmen

• De praktische organisatie van de Goudenhandschoen en het programma wordt ziet er als volgt uit:
19u45 opening zaal
20u00 opening bar
20u45 begin gala en prijsuitreiking 22u00 dansavond
00u00 einde gala

3) Kampioenschap 2022

• Le schéma tel qu’approuvé lors de la réunion du 25/10 est maintenu et sera mis sur la table lors de la réunion du 13/12 avec les cercles.

4) Statuten

• Door de afwezigheid van sommige leden wordt dit dossier uitgesteld naar de volgende vergadering.

5) De heer Thierry Colle word voorgedragen als scheidsrechter klasse 1

• We hebben een schrijven van de heer Albert Pierquet met als bijlage een brief van de heer Thierry Colle die zich als kandidaat scheidsrechter klasse 1 voorstelt. Deze kandidatuur wordt onontvankelijk verklaard omdat deze aanvraag eerst een goedkeuring van de Waalse vleugel dient te hebben.

6) Afschaffing taks op de ingang tickets (harmonisatie)

• Een simulatie zal worden voorgesteld bij de volgende vergadering.

7) Eindrondes kampioenschappen van België

• De Entiteit Vlaanderen heeft geen bezwaren bij het voorstel voor de nieuwe indeling van de eindrondes van de kampioenschappen van België (Jeugd, bevordering en de lagere reeksen). De finales dienen zoveel mogelijk met 4 ploegen te worden gespeeld.

8) Nieuwe Ballen

• Een analyse alsook een offerte werd voorgesteld voor het aanmaken van een nieuwe bal. Eensgezind beaamt het bestuur dat er momenteel geen financiële middelen aanwezig zijn om aan deze offerte positief te kunnen beantwoorden. Er wordt nog eens nagegaan of dit niet goedkoper kan.

9) Aanduiding nieuwe Scheidsrechter-aanduider

• Een anonieme stemming zal online gebeuren.

10) Centralisatie van de websites + E-Shop

  • Voor het begin van het nieuwe kampioenschap zou er al een App beschikkaar zijn voor alle wedstrijdresultaten.
  • Een offerte voor een e-shop wordt aangevraagd.

11) Varia

  • Er worden kandidaat-organisatoren gevraagd voor het Belgisch kampioenschap One Wall.
  • Na contacten met de nieuw verkozen scheidsrechteraanwijzer zal hij met het CNA- contact opnemen om bij een van de volgende vergadering van het BO aanwezig te zijn.
  • Op vraag van de fabrikant van de werpmachine voor de ballen worden bijkomende ballen uit voorraad naar Frankrijk verstuurd.
  • Enkel de verplaatsingsonkosten van voor 15 juli van de heer Eric Van Nuffelen worden nog vergoed.

12) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 13/12/2021 in Buizingen om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 25/10/21 in Buizingen
Comments are closed.