Aanwezig:De heren Krikilion, Dellaert, De Tant, Verhofstadt, Cassart, Ergot, Brunelle en Famelart

1) Goedkeuring van het PV van 20/09/2021

Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2 ) Magazine 2022 (Van N1 tot lagere 3)

De Heren Eric De Boer(19u15) en Andy Simon (19u45) werden uitgenodigd waarbij aan elk gevraagd werd een voorstel van offerte op te maken (zonder drukkosten) voor een magazine waarbij alle reeksen vanaf N1 tot Lagere 3 zouden worden beschreven. Tweetalig voor de N1 en N2 en voor de N3 en Lagere volgens de taal van de Vleugel waarbij ze zijn aangesloten.

3) Debriefing European Youth Championship

 • De resultaten :
  - U19 Jongens Llargues = Brons

  - U19 Jongens Internationaal Spel = Zilver
  - U15 Jongens On Wall = Zilver
  - U19 Jongens On Wall = Goud
  - U15 Meisjes On Wall = Brons

 • Opmerkingen:
  Overnachtingen en verblijf in het hotel waren in orde.
  –  De ondersteunende delegatie dient groter te zijn bij volgende manifestaties.
  –  Voorraad kledij in alle maten moet worden voorzien.
  –  In de toekomst dienen er per jaar meerdere samenkomsten (trainingen) voor de spelers worden voorzien.

4) Elite World Tour On Wall in Valencia

Door een financiële tussenkomst van het CIJB kunnen 2 spelers en een coach worden afgevaardigd voor België. Sébastien Potiez zal zijn selectie na de Belgium Open bekend maken.

5) Kampioenschap 2022 & Tornooien

 • Het bestuursorgaan heeft beslist dat er geen desiderata zullen worden verstuurd en dat de invulling van de speeldagen per lottrekking zal gebeuren. Enkel nog de omwisseling van de heen en terug wedstrijd zal worden toegelaten en de reservespeeldag kan enkel na een algemene afgelasting van een speeldag gebruikt worden.
 • De loting zal plaats vinden zaterdag 13/11 om 18u00 in het hotel Van der Valk in Nijvel (Nivelles-Sud) alsook een vergadering met de maatschappijen van N1,N2 en de tornooi organisatoren.

6) Werpmachine

Voor de aanpassing aan de machine aan de grootte van de kaatsballen wordt er éénmalig bedrag van € 840 gestort aan de fabrikant waarbij ook de vervoerkosten zijn voorzien om een testapparaat op te sturen.

7) Afschaffing taks op de ingang tickets (harmonisatie)

Voor het voorstel van de FJPWB om alle taks op de ingang tickets af te schaffen in de Nationale reeksen (N1 & N2) werd nog geen akkoord gevonden. Dit zal op een volgende vergadering verder worden besproken. De verliezen van inkomsten van €4500 (NK-FNJP), €2500 (FJPWB) en €2000 ( entiteit Vlaanderen) dienen (minstens gedeeltelijk ) gecompenseerd te worden.

8) Handschoenverstrekkingen 2021 & 2022

 • Een overzicht van de niet verkochte verstrekkingen wordt opgemaakt, enkel nog de heer Eric Van Nuffelen dient zijn balans in te dienen. De niet verkochte versterkingen zullen worden vernietigd.
 • Voor de verdeling in 2022 worden de Heren Verhofstadt, Ergot, Cassart en Famelart aangeduid.

9) Varia

 • Bij de FJPWB werden al 3 personen aangeduid voor het aanpassen van de RIO, de Entiteit Vlaanderen dient nog zijn kandidaten aan te duiden. De heer Pierre Meerscart zou instaan voor de vertaling van het RIO en dit gratis doen.
 • Een analyse van de lacunes in de bestaande verzekering en een voorstel voor de eventuele aanpassingen zal worden gedaan.
 • Als antwoord op de mail van Wieze zal Fabrice Cassart zal eerstdaags de ontvangen boetes aan de maatschappijen van Wieze en Acoz doorstorten .
 • De vervanger van de Heer De Tant en de vertegenwoordiger van de CNA (Jacky Genbauffe) zullen bij een volgende vergadering worden uitgenodigd.
 • De nieuwe statuten zullen op de volgende vergaderingen worden besproken.

10) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 08/11/2021 in Buizingen om 19u00.

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 20/09/21 in Buizingen
Comments are closed.