Aanwezig: Voor het bestuursorgaan

De Heren: Krikilion, Van Nuffelen, Verhofstadt, Cassart, De Tant, Dupuis, Bauters en Dellaert

Aanwezig: Voor de Vleugel Noord De heren : Nelis en Van Eesbeek en mevrouw Troch

Verontschuldigd: De heer Boulonne (volmacht aan de heer Nelis)

Aanwezig: Voor de Vleugel Zuid De heren: Dupont JM, Chavée en mevrouw Dusepulchre

Verontschuldigd: Verontschuldigd : Carly (volmacht aan de heer Dupont) Paduart (volmacht aan de heer Van Nuffelen)

Verslag van de verificateurs

 • De Heren Dupont Jean-Marie en Chavée Guy voor de vleugel Zuid en Nelis Guido en Van Eesbeek Johny voor de vleugel Noord hebben de rekeningen gecontroleerd en geven hun verslag van hun bevindingen.
 • Wij ondergetekenden de Heren Chavée Guy, Dupont Jean-Marie, Nelis Guido en VanEesbeek Johnny, hebben heden nazicht gedaan van de boekhouding van de Nationale Kaatsfederatie (NK) VZW.
  Monsieur Fabrice Cassart, trésorier, a répondu spontanément a toutes nos questions, lespièces de caisse ont été comparées aux écritures et aucuneanomalie n’a été constatée.
  Au nom de la F.N.J.P., nous proposons donne al’ A.G. d’approuver les comptes de 2020, dedécharger monsieur Cassart de la gestion pour l’année 2020 et de lui témoigner nos remerciements pour son travail exemplaire et consciencieux par vos applaudissements.

Aanvaarding van de rekeningen afgesloten op 31/12/2020 en kwijting aan de bestuurders en verificateurs

De resultaatrekening 2020 die met een positief saldo van €8.102,47 afsluit wordt goedgekeurd en de kwijting aan de bestuurders en verificateurs wordt gegeven.

Aanduidingen van de verificateurs voor het jaar 2021

De controleurs voor volgend jaar zullen later worden aangeduid na de statutaire verkiezingen

Jaarrekening 2020

Wordt aanvaard..

Budget 2021

 • Na het goedgekeurd budget (€ 750 ) voor het Nationaal scheidsrechters comité, alsook de aanpassing aansluitingsbijdragen (federatietaks op de ingangstickets en de taks op de tornooi-organisaties...etc. de welke worden teruggebracht tot 75 % van het gebruikelijke tarief en dit enkel voor de ploegen uit N1 en N2) werden goedgekeurd.

Ontslagen en Benoemingen

 Worden als bestuurders ontslagen:

 • Voor Vleugel Noord:

– De heer Thierry Dufour

 • Voor Vleugel Zuid:*
  • –  - De heer Léo Bauters
  • –  - De heer Claude Dupuis
  • –  - De heer Eric Van Nuffelen
 • Zij worden vervangen door:
 • ✓  Voor Vleugel Noord:

– - De heer Johnny Dellaert Kammenkouter 3 BE- 9310 Meldert - RRN: 56.10.09-327.67 NRN: 56.10.09-327.67 ✓ Voor Vleugel Zuid:*

 • –  - De heer Thierry Brunelle Mont, 86 BE-7890 Ellezelles – RRN : 70.08.11-211.15
 • –  - De heer Valentin Ergot Rue Basse , 32 BE-7879 Lens - RRN: 90.06.07-327.37
 • –  - De heer Damien Famelart Rue du nouveau Monde , 51 BE-7700 MouscronRRN : 78.09.21-167. 31 *Bevestiging: Zie verslag van de Algemene Vergadering van de FJPWB van 29/06/21

Voorstellen voor wijziging van de statuten

Er zijn geen wijzigingen aangevraagd.
Voor aanmaak voor de nieuwe statuten zal er met een gespecialiseerde firma contact genomen worden.

Opmerkingen

Geen

Eric Van Nuffelen - Voorzitter
Jean-Marie Krikilion - Secretaris

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 10/06/21 in Buizingen.
Comments are closed.