Aanwezig:De heren Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Bauters, Cassart en Verhofstadt.

1) Goedkeuring van het PV van 03/03/2021

Het PV wordt unaniem goedgekeurd nadat de teksten van punt 4 en 6 in het Frans en het Nederlands op elkaar werden afgestemd (ook op de website werd dit aangepast).

2) Kampioenschap 2021.

Volgende punten werden besproken:
Kampioenschap.
Beker van België Volwassenen en Jeugd.
Ploegen met Corona gevallen.

Er werden verschillende scenario’s en opstartdata besproken, maar we zullen enkel na een nieuwe vergadering voorzien op maandag 19 april 2021 (we hopen op extra info van het Overlegcomité gepland op 16 april 2021) definitieve beslissingen kunnen nemen.

Om alle verwarring te vermijden werd er beslist nu nog geen scenario’s vrij te geven.

3) Geldigheid van een kortere kompetitie.

De competitie bij een vroegtijdige stop is enkel geldig wanneer minstens 75% van de voorziene wedstrijden gespeeld is.

4) CIJB ‘EK jeugd & exhibitiewedstrijd.

Na de belofte van de voorzitter om het punt nogmaals op de agenda te plaatsen na de laatste vergadering van het CIJB, vinden de bestuursleden het niet opportuun om in de huidige omstandigheden een jeugdploeg te sturen naar een tornooi dat zou plaatsvinden in Nederland op 22, 23 en 24 oktober van dit jaar.

Een uitnodiging om in juni een demonstratiewedstrijd te spelen van het Llargues bij het Jubileum van K.F. Wommels in 2022 tussen een Nederlandse en Belgische selectie wordt eveneens afgewezen.

7) Varia

• Geen

8) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 19/04/2021.

Eric Van Nuffelen - Voorzitter
Jean-Marie Krikilion - Secretaris

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 03/03/21 ( digitaal)
Comments are closed.