Aanwezig:De heren Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Bauters, Cassart en Verhofstadt

1) Goedkeuring van het PV van 27/01/2021

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Facturen leverancier wensite en handschoenfabrikanten

  • Toutes les adaptations demandées pour le site web ont été effectuées. Il reste encore à mettre les données des cercles. Dès que c’est en ordre, la facture du fournisseur sera réglée.
  • Les factures des fabricants de gants ont bel et bien été envoyées. Il s’avère qu’un fabricant a déménagé et changé d’adresse mail sans prévenir. La facture lui sera envoyée.

3) Start oefenwedstrijden en kampioenschap 2021

Door de beslissingen van het Overlegcomité van 05/03 kunnen er nog geen vriendschappelijke wedstrijden plaatsvinden volgende week.
Wel mogen 10 personen elkaar buiten ontmoeten.

Georganiseerde activiteiten:
# -13 ans : max 10 à l’intérieur ou max 25 à l’extérieur ( les luttes peuvent se dérouler
)

# -19 jarigen: max 10 personen buiten
Volgende maatregelingen voor de spelers blijven van kracht:

  • Hou tijdens het sporten zeker 1,5 m afstand van je medesporter
  • Na de training handen wassen
  • Blijf thuis als je ziek bent
    Respecteer deze richtlijnen, het is in ieders eigen belang.
    Voor de hervatting van vriendschappelijke en officiële wedstrijden wachten we de beslissingen af van het Overlegcomité alvorens we de startdata te kunnen bevestigen.

4 ) Verkiezingen FJPWB

De verkiezingen bij de FJPWB zullen op 10 zaterdag 10 april plaatsvinden in het Hotel Van Der Valk in Nijvel en dit vanaf 9.30.

5) Levering ballen

Bevestiging van de levering van de ballen eind maart of begin april. 

6) Nationale trainer en kinesist/verzorger

Het contract van Pierre Bronchard voor de Nationale Coach (Trainer) en Guy De Graeve (kinesist/verzorger) wordt verlengd.

7) Divers

He vraag aan het CIJB om een jeugdteam te sturen eind september naar een Internationaal tornooi in Nederland wordt afgewezen.

Het dossier voor de Nationale Loterij werd tijdig ingediend

De jeugdcategorieën worden nogmaals bevestigd. :

Kadetten : 2003 ; 2004 ; 2005
Miniemen: 2006 ; 2007 ; 2008
Pupillen: 2009 ; 2010 ; 2011
Prepupillen : 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016

Le musée du jeu de paume en collaboration avec la ville d’Ath mettent leurs locaux à disposition gratuitement pour la cérémonie du Gant d’or.

De volgende personen werden aangesteld voor de handschoencontroles voor Nationale 1 & 2 zodra dezemogelijk zijn, met name:

Claude Dupuis, Fabrice Cassart, Thierry Paduart, Eric Van Nuffelen , Marcel De Tant, Johnny Dellaert en Jean-Marie Krikilion.
In elke regio worden minimaal 2 controles per week georganiseerd.

8) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering 31/03/2021.
Eric Van Nuffelen
, Voorzitter
Jean-Marie Krikilion, Secretaris

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 27/01/21 (digitaal)
Comments are closed.