Aanwezig:De heren Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Bauters en Cassart
Verontschuldigd: De heer Verhofstadt

1) Goedkeuring van het PV van 16/12/2020

• Extra info over het punt ‘tornooien’ i.v.m. e aanwezigheid van de ploegen die een tornooi organiseren op alle tornooien (zie PV van 01/12/18 en PV van 20/01/20)
De 5 organiserende ploegen 
van NI dienen aanwezig te zijn bij alle tornooi- organisaties,zijnde Ogy, Mont-Gauthier, Maubeuge, Thieulain en Sirault.

(F16 ondertekenen met akkoord speeldata) • Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) Afspraak met Mevrouw Patricia Dusepulchre

• Om persoonlijke reden meldt mevrouw Dusepulchre niet aanwezig te kunnen zijn op deze digitale vergadering. Na overleg wordt de beslissing om Mevrouw Dusepulchre te schrappen uit de lijst van scheidrechters klasse 1 uitgesteld tot eind van dit seizoen, waarna een nieuwe evaluatie zal worden gemaakt.

3) Kalenders 01/06 en 01/07/21
 • De schema’s en de kalenders worden goedgekeurd. Deactivatie van deze kalenders zal bij de volgende vergadering van het bestuur begin maart worden besproken.
 • De volgende punten zullen ook in aanmerking worden genomen:
  • –  Besmetting in een ploeg
  • –  Wat bij vervroegde stop van het kampioenschap?
  • –  Wordt het kampioenschap opgestart zonder toelating opening kantine (regeling horeca)?
4 ) Dalers en stijgers in NI en NII
 • 1ste NATIONALE
  De laatste van het klassement na de heen-en terugwedstrijden play-off daalt naar 2de NATIONALE.
  Play-Off trekking N1 – 1⁄4 finale (heen- en terugwedstrijden)

– Pot 1 ploegen 1,2,3 en 4 van het klassement worden geloot met ploegen uit de
Pot 2 zijnde 5,6,7 en 8

Halve finale :
- Winnaar 1 tegen Winnaar 4
- Winnaar 2 tegen Winnaar 3

 • Play-Down N1: équipes 9,10,11 et 12 du classement
  A) Luttes aller-retour entre 12 et 9 et entre 11 et 10
  B) De verliezers van wedstrijd tussen 12-9 en de wedstijd 11-10 zullen tegen elkaar uitmaken in een heen- en terugwedstrijd wie daalt naar N2.

 • 2de NATIONALE

  - De kampioen klimt naar 1ste NATIONALE.
  - De laatste 3 van het klassement na de heen-en terugwedstrijden dalen naar Liga.
  - 1 stijger vanuit de beide liga’s (m.a.w.de kampioen van de Vlaamse liga en kampioen uit de Waalse liga)


5) Levering ballen

• De levering van de ballen wordt eind maart of begin april verwacht. 

6) Accounttoegang op NF-FNJP voor de sportief secretaris

• Een kopie van de identiteitskaart en de akte van de statuten dienen aan de bank worden bezorgd.

7) Varia
 • De Heer Van Nuffelen zal persoonlijk een antwoord afgeven aan de voorzitter van de Tilburck als reactie op hun aangetekend schrijven.
 • Het dossier voor de Nationale Loterij dient tegen 15/02 worden ingevuld (het dossier uitstellen tot 15/03 kan niet). Het dossier wordt begin februari voorbereid in beperkte kring.
 • De belastingaangifte aanslagjaar 2020 werd ingediend.
8) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering 03/03/2021.

Eric Van Nuffelen • Voorzitter
Jean-Marie Krikilion • Secretaris

volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 16/12/20 ( digitaal)
Comments are closed.