Aanwezig: De heren Dupuis, Krikilion, Dellaert, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant, Bauters en Cassart

1) Goedkeuring van het PV van 19/11/2020

• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.

2) L’Accueil de monsieur J Dellaert et remplacement de monsieur T. Dufour

• Vooreerst wil het bestuur de Heer Thierry Dufour bedanken voor de inzet die hij heeft getoond in de voorbije jaren en dit bij de verschillende functies die hij heeft waargenomen en in het bijzonder als ”Voorzitter” van de koepel. Voor de toekomst wensen we hem het allerbeste. We willen hem ook nog feliciteren voor zijn nieuwe functie (verantwoordelijke internationale betrekkingen) bij het CIJB.

We verwelkomen we de Heer Johnny Dellaert (Secretaris Schatbewaarderentiteit Vlaanderen) als vervanger van de heer T. Dufour

3) Verdeling van de handschoenversterkingen en de ballen

• De verdeling wordt verzorgd door de heren Cassart en Van Nuffelen.
Na betaling op de rekening van de NK-FNJP kunnen versterkingen worden afgehaald bij de heren Dupuis en Verhofstadt.

4 ) “SDT” Kandidaat voor deorganisatie van de Super Cup 2021

• We verwelkomen deze kandidatuur, maar er werd bij een vorige vergadering al beslist dat de Super Cup volgend jaar niet zal plaats vinden.Tijdens het voorjaar 2021 zal de datum voor 2022 worden bevestigd. Omdat er nu al verschillende kandidaten hun voornemen hebben bevestigd om deze organisatie op zich te nemen, zal deze waarschijnlijk via een aanbesteding gebeuren.

5) President‘s Cup en League Cup

• Het FJPWB heeft de wens uitgedrukt deze organisatie te annuleren voor het volgend seizoen. Na concertatie werd beslist dit voorstel nog eens aan de vleugels voor te leggen en deze hebben dit voorstel bevestigd. De President’s Cup en League Cup voor het seizoen 2021 worden dus geschrapt.

6) Wedstrijd Kerksken – Wieze van 25/07

• De vraag om deze wedstrijd te laten plaatsvinden in de heenronde werd door het voltallige bestuur afgewezen. De maatschappijen dienen een ander voorstel voor wijziging van de speeldatum voor te leggen. Als dit niet lukt zal de initiële datum worden behouden.

7) Tornooien 2021

 • Alle tornooikandidaten hebben hun organisatiekandidatuur bevestigd. De organisatoren van de Tilburck en Maubeuge hebben echter dezelfde week gekozen. Voorstellen om dit probleem op te lossen werden medegedeeld .
 • De voorstellen van de laatste vergadering met de tornooiorganisatoren worden in 2021 behouden.Op maximum 1 tornooi mag een ploeg maar met 3 titularissen van hun eerste ploeg aanwezig zijn.
  De organisatoren kunnen zelf hun tornooitabel voorstellen. + De finale op zaterdag wordt om 14.00 geloot in aanwezigheid van leden van het bestuursorgaan

  8) Goedkeuring kalender 2021
 • Kalenders werden goedgekeurd. De schema’s voor startdatum 1/06 en 1/07 zullen eind januari ter goedkeuring aan de ploegen worden voorgesteld. Bij dit voorstel van kalenderopmaak zal geen rekening gehouden worden met de desiderata van de ploegen.
 • Finales kampioenschappen van België voor Liga , Bevordering en de lagere reeksen zullen allen plaatsen vinden in het weekend van 25 en 26 september 2021.

9) Datums voor de nationale & Beker-dagen jeugd

Nationale dagen

Minimes le 26/06 – Entre-Sambre-et-Meuse

Pupilles 1 le 21/07 – Haine et Senne

Pupilles 2 le 21/08 – Sambre-Dyle

Finales Bekers van België

 • Cadet le 14/08 – Vlaanderen
 • Minimes le 31/07 – Hainaut Occidental
 • Pupilles le 24/07 – Dinamo

Andere organisaties

 • –  Super Coupe Minimes et Cadets le 25/09 – Ottignies?
 • –  Brussel op 29/08 Miniemen?
Geboortejaren in de reeksen jongeren voor her seizoen 2021.
 • –  Cadets: 2003 – 2004 – 2005
 • –  Minimes: 2006 – 2007 – 2008
 • –  Pupilles: 2009 – 2010 – 2011
 • –  Prépupilles: 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016

10) Datums handschoencontroles 2021

 • Voor het seizoen 2021 zal enkel de handschoen 2020 (na nieuwe controle en enkel voor spelers van N1 &N2) en de handschoen 2021 toegestaan in de reeksen van N1 en N2. Voor de liga ploegen in de Beker van België en het kampioenschap van België wordt de handschoen van 2019 ook toegestaan.
 • Dates pour les contrôles communs seront dévoilés dès qu’ils seront autorisées et auront lieu dans les deux ailes.

• Prijs controle

 • –  Nieuwe handschoen 2021 en overname handschoen = €5
 • –  Controle handschoen 2020 = Gratis
 • –  Individuele controles vanafbegin mei 2021 = € 10

11) Varia

 • Mevrouw Dusepulchre zal worden uitgenodigd om de volgende vergadering van het bestuur bij te wonen naar aanleiding van verwijdering van de scheidsrechterslijst Klasse 1.
 • La CIJB annonce que Geert Vandervelden est remplacé en tant que Directeur Technique par monsieur Romano Sirotto. Monsieur Thierry Dufour devient responsable des relations internationales pour la One Wall. 2 membres de la NK- FNJP devront être présents aux prochaines réunions de la CIJB. La NK-FNJP a jusque début mai 2021 pour confirmer sa candidature pour l’organisation du CM de la Balle Pelote de 2022.
 • De vleugels wordt gevraagd nieuwe kandidaat scheidrechters voor te stellen.
 • De trekkingen van de Beker van België volwassen en de jeugd zullen door de afstandsregelingen plaatsvinden in beperkte kring.
 • De Nationale loterij zal een werkvergadering organiseren waarbij de steunaanvragen worden besproken.

  8) Volgend bestuursorgaan

  De volgende vergadering 20/01/2021.

Eric Van Nuffelen - Voorzitter
Jean-Marie Krikilion - Secretaris

volgend op
CURCUS SCHEIDSRECHTERS – COURS D’ARBITRAGE
Comments are closed.