Chers amis de la balle pelote,

La nouvelle saison de balle pelote va bientôt commencer. L’hiver est derrière nous et nous pourrons de nouveau pratiquer et admirer notre sport préféré.

Les dernières années, notre sport a connu quelques périodes difficiles (problème des balles, des gants), mais tous ensemble nous avons le devoir de donner un nouvel élan positif à ce magnifique sport.

Je suis persuadé que, ensemble, nous retrouverons le plaisir et la joie de la balle pelote.

Je vous souhaite tous, joueurs, arbitres, spectateurs, journalistes, membres du comité, … une excellente saison ballante.

Beste kaatsliefhebbers,

Het nieuwe kaatsseizoen gaat weldra van start. De winter is achter de rug en we kunnen opnieuw ons geliefde kaatsspelletje spelen en bewonderen.

De laatste jaren heeft onze sport enkele moeilijke periodes meegemaakt (probleem met de ballen, de handschoenen), maar allemaal samen hebben we de plicht om een nieuw positief elan te geven aan deze prachtige sport.

Ik ben ervan overtuigd dat we, samen, opnieuw de vreugde en het plezier van onze sport zullen terugvinden.

Ik wens jullie allen, spelers, scheidsrechters, toeschouwers journalisten, bestuursleden, … een prima kaatsseizoen toe.

E. Van Nuffelen

Voorzitter – Président NK-FNJP 

Comments are closed.