Aanwezig: Voor de FJPWB : De heren Jean-Marie Dupont en Guy Chavée

Aanwezig: Voor de entiteit Vlaanderen : De heren Guido Nelis en Johny Van Eesbeeck

Secretaris: Jean-Marie Krikilion (Zonder stemrecht)

• Jean-Marie Dupont wordt als voorzitter verkozen

1) Botquin Terry – Gele kaart en beledigingen (Wedstrijd Sirault – Brussegem van 08/05/22)

• Aanwezig: Scheidsrechter Colle Thierry | Speler: Botquin Terry | Sercretaris van Sirault: Florins Christophe

De heer Colle geeft een verslag van de feiten tijdens de wedstrijd op een stand van 9- 9 en 40 gelijk. Hij beoordeelt de actie in het voordeel van Brussegem waarna er een hevige reactie was van de spelers van Sirault, waarbij de speler Botquin hem meerdere malen als ”connard (vertaal klootzak)” bestempelde.

De heer Botquin bevestigt het verhaal van de heer Colle en betreurt de woorden die hij gebruikte.

Na beraad neemt de commissie de volgende sanctie:
Door zijn eerlijke bevestiging van het verhaal oordeelt men om niet de sanctie met code 014 maar de 013 code te gebruiken en dit met uitstel.

Code 013 Onbehoorlijk gedrag/ Onsportief gedrag

Boete van € 50 + Schorsing van zeven dagen met uitstel tot 30/09/2022

Gele kaart: € 25 en verplaatsingsonkosten van scheidsrechter van €48,20 Totaal van €73,20

NB: Aan de opmerkingen van de heer Florins op Facebook wordt geen gevolg gegeven

2) Beker van België wedstrijd van Pironchamps – Herdersem van 18/04/2022

Maatschappij Herdersem tekent onder voorbehoud met bijkomend verslag. Na consultatie van het verslag wordt het volgende geoordeeld:

1) Absence de l’arbitre: le comité ne sait plus se prononcer étant donné ce dossier a déjà été traité (voir rapport SD du 03/05/22 point 6)

2) Laattijdige start van de wedstrijd: de maatschappij Pironchamps handelde correct volgens het Art.20.38 van het RIO (twee wedstrijden op dezelfde dag op éénzelfde kaatsbaan).

3) Vergoeding bezoekende afgevaardigde: volgens Art. 7.1.J van de RIO heeft de bezoekende afgevaardigde recht op 50% van de scheidrechters onkostenvergoeding

De maatschappij van Pironchamps dient nog € 40 te storten.

3) Gele kaart Schmit Corentin ( wedstrijd Baasrode – Mont-Gauthier)

Zonder bijkomend verslag kan enkel de boete voor de Gele kaart worden weerhouden. (€25)

4) Hamme-Zogge – Ogy 22/05/22 (Ogy tekent onder voorbehoud)

In een mail betreurt de maatschappij deze actie en wil verder geen klacht indienen. Deze zaak wordt geseponeerd.

5) Boetes tot op heden

De sportcommissie neemt nota van eerdere boetes

1. Amende- Boete 2022-01 Code 101 GEUNENS Marvin. Avec sursis jusqu’au 30/09/22 – 10€

2. Amende- Boete 2022-02 Code 101 Verkoelen Jonas. Avec sursis jusqu’au 30/09/22 – 20€

3. Amende- Boete 2022-03 Code Flores Santini 111 Ter – 50€


21h30 einde van de vergadering


volgend op
Vergadering Bestuursorgaan van 18/05/22 in Ath
Comments are closed.