Aanwezig::(tot en met punt 1) : De heren Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Verhofstadt en Cassart
Verontschuldigd: De heren Bauters, en Dupuis

Aanwezig::(vanaf punt 2): De heren Krikilion, Dellaert, De Tant, Verhofstadt, Cassart en Famelart
Verontschuldigd: De heren Ergot (volmacht aan de heer Cassart) , en Brunelle (volmacht aan de heer Famelart)

1) Goedkeuring van het PV van 10/06/2021 (met vorig bestuur)

HHet PV wordt unaniem goedgekeurd. Pour le rapport de l’Assemblée générale du 26/06, Monsieur Van Nuffelen souligne qu’il a été forcé de démissionner pour le point « Démissions et Nominations ».

2 ) Verwelkoming van de nieuwe bestuursleden van het FJPWB

De heer Ergot wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en er wordt beslist dat de verdeling van de functies/taken zoals Voorzitter, secretaris en schatbewaarder wordt afgerond bij de volgende vergadering en dit in overeenstemming met de takenverdeling genotuleerd in het verslag van 17/11/2016.

3) Brief CIJB

Deelname van NK-FNJP aan de Europese kampioenschappen (voor de jeugd) In Franeker in oktober 2021
– Nogmaals werd dit punt besproken en dit al voor de 3de keer en nogmaals moeten we dit afwijzen omdat we vaststellen dat momenteel Nederland “Rood” op de Corona kaart van Europa wordt aangeduid. Dit betekent bij terugkomst van Nederland dat PCR-testen en quarantaine verplicht zijn.

Wereldkampioenschap 2022 (Ath)
– Het bestuur beslist de kandidatuur voor de organisatie in 2022 in te trekken. Eens te meer is de Corona-actualiteit de oorzaak van deze beslissing, maar we hopen in de toekomst onze kandidatuur voor een latere organisatie te kunnen voorstellen.

Aanwezigheid van het NK-FNJP in het CIJB
De vervanger van de heer Thierry Dufour als 1ste Vicevoorzitter bij het CIJB zal op de volgende vergadering door het bestuur aangeduid worden.

4) Gele kaarten 2019

HBij meerderheid wordt beslist dat de gele kaarten opgelopen in 2019 niet meer worden opgenomen in de nieuwe lijst “gele en rode kaarten” 2021 .

5) Kalender 2022

De tornooidatums worden goedgekeurd en zullen ter goedkeuring aan de organisatoren worden toegestuurd. Bij de volgende vergadering dient er eerst besproken worden naar welk aantal ploegen we willen gaan in N1, N2 en eventueel een N3.

6) GP Brussel

De FJPWB bevestigt dat deze organisatie kan plaats vinden. Voorafgaand zal er wedstrijd van miniemen betwist worden tussen een selectie uit Vlaanderen en een selectie uit Wallonië. Deze wedstrijd start om 12u15. De deelnemende ploegen bij de volwassenen zullen worden bekend gemaakt na het einde van de heenronde in N1 op 8/08/21. Aanvang van GP wordt voorzien op 14u30.

7) Speler met een positieve Corona Test

Wetende dat een medisch dossier geheim is benadrukken enkele leden toch dat er een bewijs dient geleverd te worden bij een melding van een positieve Coronatest. De secretaris zal nagaan wat de mogelijkheden zijn.

8) Varia

Brief van het FJPWB om de volledige som van de aanbesteding voor de beker van België aan de maatschappij van ACOZ terug te storten (omwille van beperkte wedstrijden door de overstromingen en dus minder inkomsten). Dit wordt afgewezen, maar er wordt eenparig beslist om de helft van het bedrag terug te storten.

De aanbesteding voor het opstellen van de nieuwe statuten door het boekhoudkantoor Bockstael wordt goedgekeurd.

De heer De Tant benadrukt het prangend tekort aan scheidsrechters klasse 1. Momenteel worden scheidsrechters uit de lagere reeksen ingezet. Voor het seizoen 2022 dient er een nieuw vergoedingssysteem voor de scheidsrechters worden uitgedokterd.

Aan de leden van het CNA word herinnerd niet tussen te komen bij beslissingen van de scheidsrechter tijdens een wedstrijd.

De schatbewaarder zal aan de heer Van Nuffelen 50% van de vergoeding als Voorzitter overmaken.

De organisatie van de Gouden Handschoen wordt bij de volgende vergadering besproken.

9) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 19/08/2021 in Buizingen om 19u00..

Henk Verhofstadt, Vicevoorzitter
Jean-Marie Krikilion - Secretaris

volgend op
Algemene Vergadering van 26/06/21
Comments are closed.