Aanwezig:Aanwezig: De heren Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Bauters, Cassart en Verhofstadt (de heer Verhofstadt verontschuldigd op 12/05)

1) Goedkeuring van het PV van 31/03/2021
  • Le PV est approuvé à l’unanimité .
2) Kampioenschap 2021

Volgende punten werden besproken op 26/04

Beker van België Jeugd Deze wordt voor dit jaar opnieuw geannuleerd (voorrang aan het kampioenschap).

Volgende punten werden besproken op 12/05 (na beslissingen van het Overlegcomité van 11/05) 

Kampioenschap Vanaf 12 juni kunnen we de competitie opstarten en een heen - en terug formule is nog altijd de doelstelling, maar we wachten eerst de beslissingen van de tornooiorganisatoren af om het schema vrij te geven voor akkoord (schema voorzien begin volgende week).

Beker van België Volwassenen : Enkel de ploegen van Nationale 1 zullen eraan kunnen deelnemen in de week van 12 tot 17 juli.

Tornooien : Definitieve bevestiging aanvraag zal worden verstuurd.

Ploegen met Coronagevallen : Een wedstrijd zal worden verplaatst als er minstens 2 spelers besmet zijn of in quarantaine zijn geplaatst.

• Cotisations : Toutes les cotisations des équipes (taxe d’entrée et cotisation pour les tournois, etc.) seront réduites à 75% du taux habituel.

Liga & Lagere : In samenspraak met de Vleugels werd beslist dat er geen enkele wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap zal worden georganiseerd voor de afdelingen van Liga en Lagere.

Nationale dagen voor de jeugd : De Nationale dagen worden ook afgelast omwille van de gezondheidsmaatregelen en dus verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden. De Vleugels zullen enkele plaatselijke tornooien promoten.

3) CIJB ‘EK jeugd & exhibitiewedstrijd

Après la promesse du président de remettre le point sur l’agenda après la dernière réunion du CIJB, les membres étaient d’avis que ce n’est pas opportun, dans les conditions actuelles, d’envoyer une sélection de jeunes à un tournoi aux Pays-Bas qui a lieu le 22, 23 et 24 octobre de cette année.

Het organiserende land Nederland heeft gevraagd om er toch nog eens over na te denken om toch deel te nemen en daarom wenst het bestuursorgaan nog te wachten tot eind augustus om een definitieve beslissing te nemen.

Een uitnodiging om in juni een demonstratiewedstrijd te spelen van het Llargues bij het Jubileum van K.F. Wommels in 2022 tussen een Nederlandse en Belgische selectie wordt afgewezen.

4) Balans 2020

Le bilan a été présenté par Monsieur Fabrice Cassart et approuvé après quelques adaptations. Le trésorier invitera Messieurs Van Eesbeek J., Nelis G., Dupont J-M et Chavée G. pour la vérification des comptes.

5) Varia

Monsieur De Tant annonce que des arbitres ont donné leur démission et que quelques arbitres sont actuellement indisponibles pour des raisons privées et qu’il devra donc faire appel à des arbitres des divisions inférieures.

De heer Verhofstadt deelt mee dat de subsidieaanvraag aan de Nationale Loterij werd aanvaard en een formulier door de Nationale Loterij ter beschikking werd gesteld om aanvullende acties aan te duiden. Hij vraagt aan de leden om hun eventuele extra ideeën mede te delen.

De algemene vergadering word vastgelegd op 26/06.

8) Volgend bestuursorgaan

De volgende vergadering is gepland op 10/06/2021 in Buizingen

volgend op
Aanbesteding voor de inrichting van de Beker van België 2021
Comments are closed.