De derde ronde en de finale van de Beker van België zullen na prijsbieding toegewezen worden, onder volgende voorwaarden:

Alle bij de Vleugel Noord (Kaatsentiteit Vlaanderen) en Vleugel Zuid (FJPWB) aangesloten maatschappijen kunnen aan deze prijsbieding deelnemen, op voorwaarde dat zij over een reglementaire kaatsbaan beschikken, evenals over de nodige infrastructuur.

De kosten ten laste van de organisator zijn:

  • vergoedingen aan de maatschappijen (€ 3.580 - geen verplaatsingskosten);
  • débours aux arbitres (550 EUR). Montant minimum de la soumission : 2000€.

    De prijsbiedingen moeten ten laatste op 09/06/2021 in het bezit zijn van het secretariaat

    Elles peuvent être envoyées par la poste ou être remises le jour de l’ouverture des enveloppes (le 10/06/2021) comme décrit ci-dessous ; par conséquent, il ne sera pas tenu compte d’une distribution tardive par la poste.

    Les soumissions doivent se faire sous double enveloppe : une enveloppe adressée au secrétariat et contenant une autre enveloppe FERMEE portant la mention «SOUMISSION COUPE DE BELGIQUE »L’ouverture des enveloppes aura lieu lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10/06/2021 à 19H15 à Buizingen ; tous les soumissionnaires auront le droit d’y assister.
    Bij gelijkheid van de geboden bedragen zal overgegaan worden tot loting. Het bedrag van het hoogste bod moet ten laatste per 30/06/2021 worden gestort op de financiële rekening (IBAN: BE35 0016 9163 5237) van de NK-FNJP.
volgend op
Communicatie 13/05/21
Comments are closed.